مطالب مفید و کاربردی

از مطالب بهره بگیرد

image

دستگاه میلگرد بستر

طبق قانون جدید از این پس در ساخت ساختمان حتما باید میلگرد بستر استفاده شود که این شرکت با تکیه بردانش وتجربه خود توانسته برای اولین این دستگاه تولید میلگردبستر را تولید کند