مطالب مفید و کاربردی

از مطالب بهره بگیرد

image

دستگاه کشش میلگرد

دستگاه کشش میلگرد

دستگاه کشش در صنعت فولاد خیلی نقش مهمی دارد بخصوص کشش میلگرد 

سایز میلگرد تولید شده از کارخانه ها محدود هستن 

با این دستگاه میلگرد به را می توان به هر سایزی در اورد